Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt những Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Thấm nhuần sâu sắc thực hiện thật tốt những di huấn của
Hơn lúc nào hết, càng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta càng phải thấm nhuần sâu sắc thực hiện thật tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng ý thức được yêu cầu phải vững vàng, kiên định, tiếp tục vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ …


Thấm nhuần sâu sắc thực hiện tốt những Di huấn của Chủ
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấm nhuần sâu sắc thực hiện tốt những Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 17:50, 08/05/2020. Bản để in; Bình luận


Thấm nhuần sâu sắc thực hiện tốt những Di huấn của Chủ
Thấm nhuần sâu sắc thực hiện tốt những Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/05/2020 20:07 GMT+7


Thấm nhuần sâu sắc thực hiện tốt những Di huấn của Chủ
» Thấm nhuần sâu sắc thực hiện tốt những Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấm nhuần sâu sắc thực hiện tốt những Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 08/05/2020 20:29


“Đảng ta phải thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ
Thấm nhuần phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, chúng ta quyết tận dụng tốt nhất thời cơ, vận hội, hoá giải kịp thời nguy cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam …


Càng khó khăn, thách thức, càng phải thực hiện tốt di huấn
“Hơn lúc nào hết, càng đứng trước khó khăn, thách thức, chúng ta càng phải thấm nhuần sâu sắc thực hiện tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng ý thức được phải vững vàng, kiên định, tiếp tục vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư …


Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục, bồi …
GD&TĐ – Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm công sức trong việc chăm lo bồi dưỡng, giáo dục thế hệ thanh niên, lực lượng sẽ kế tục sự nghiệp cách mạng của cha ông. Người luôn coi đó là vấn đề rất quan trọng rất cần thiết trong sự …


Nhận thức sâu sắc những giá trị di sản to lớn của Chủ tịch
Nhận thức sâu sắc những giá trị di sản to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng của Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.


Tiếp tục vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin …
(ĐCSVN) – Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Càng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta càng thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng ý thức được yêu cầu phải vững vàng, kiên định, tiếp tục vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác …


Nhận thức quán triệt sâu sắc hơn những giá trị di sản …
Nhận thức quán triệt sâu sắc hơn những giá trị di sản to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh THỨ SÁU, 08/05/2020 17:18:17 Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng của ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi …