Chủ tịch Quốc hội gửi thông điệp tới Phiên cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị thế giới về phụ nữ lần thứ IV


Việt Nam gửi thông điệp tới Hội nghị thế giới thứ IV về phụ nữ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngày 2/10 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 75, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có thông điệp quan trọng gửi tới Phiên họp cấp cao Kniệm 25 năm Hội nghị thế giới lần thứ IV về phụ nữ


Chủ tịch Quốc hội gửi thông điệp tới Phiên cấp cao kỷ niệm
Ngày 1-10 (giờ New York), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 75 đã diễn ra Phiên cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị thế giới về phụ nữ lần thứ IV với chủ đề ‘Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái’.


Chủ tịch Quốc hội gửi thông điệp tới Phiên cấp cao kỷ niệm
Thứ 7, 02/10/2020 – 19:29: Chủ tịch Quốc hội gửi thông điệp tới Phiên cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị thế giới về phụ nữ lần thứ IV


Chủ tịch Quốc hội gửi thông điệp tới Phiên cấp cao kỷ niệm
QĐND – Ngày 1-10 (giờ New York), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 75 đã diễn ra Phiên cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị thế giới về phụ nữ lần thứ IV với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái”.


Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội tại Phiên họp 25 năm Hội
Ngày 2/10/2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có thông điệp quan trọng gửi tới Phiên họp cấp cao Kniệm 25 năm Hội nghị thế giới lần thứ IV về phụ nữ.


Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội tại Phiên họp cấp cao Kỷ …
Sáng sớm 2/10/2020, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi thông điệp đến ”Phiên họp cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị thế giới về Phụ nữ lần thứ IV”.


Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội tại Phiên họp cấp cao Kỷ …
Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn thông điệp: Sáng sớm 2/10/2020, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi thông điệp đến ”Phiên họp cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị thế giới về Phụ nữ lần thứ IV”.


Thông điệp của Chủ tịch QH tại Hội nghị thế giới lần thứ …
Ngày 2/10 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 75, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có thông điệp quan trọng gửi tới Phiên họp cấp cao Kniệm 25 năm Hội nghị thế giới lần thứ IV về phụ nữ . Phiên họp mang chủ đề “Thúc đẩy thực hiện bình …


Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có thông điệp quan trọng gửi tới Phiên Cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị Thế giới về Phụ nữ lần thứ IV trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Khóa 75.


Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại …
TGVN. Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 75 đã diễn ra Phiên họp Cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị Thế giới về Phụ nữ lần thứ IV với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái”.
obd2